Politus Hakkında

Derneğin adı 'Politik ve Toplumsal Çalışmalar Derneği' 
Kısa adı 'POLİTUS'dur. 
20 Kasım 2009 tarihinde kurulan derneğin merkezi Ankara'dır.
Dernek Kütük No: 06-095-067 
Kurucuları Ali Necati Koçak, Mustafa Ümit Bultan ve Rıza Çalasın'dır.

Derneğin Amacı

Derneğin amacı, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ekseninde;

 • Bireylerin politik ve sosyal yaşama daha etkin katılımını sağlayacak çalışmaları yapmak,

 • Siyasal çoğulculuk, katılımcılık ve insan hakları konularında toplumsal duyarlılığı artırmak,

 • Politik, kültürel ve toplumsal yaşamı kapsayan konularda bilimsel araştırmalar yapmak, bunları kamuoyuna ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunarak çözüm seçeneklerinin oluşmasına katkıda bulunmak,

 • Demokrasinin geliştirilmesi için politik, kültürel ve toplumsal içerikli eğitim çalışmaları yürütmektir.

Çalışma Alanı
 • Siyasal Çoğulculuk

 • Katılımcılık

 • İnsan Hakları

 • İfade Özgürlüğü

 • Dijital Haklar

 • Çevre Hakları

 • Yerel Yönetimler

 • Siyasetin Finansmanı

 • Gençlik

Dernek bu amaçlarına ulaşmak için araştırma merkezi ve enstitü kurarak çalışmalarda bulunmayı amaçlamıştır.

Bu nedenle 27 Temmuz 2015 tarihinde; 
politik veri üretmek ve strateji çalışmaları yapmak üzere 
Politik Araştırmalar Merkezi (POLAR) kurulmuştur.

"Eğer büyük kitleleri ikna edebilmişse,

fikirler silahlara ihtiyaç duymaz"

Fidel Castro

Amacımız

Demokrasinin geliştirilmesi için bireylerin politik ve sosyal yaşama daha etkin katılımını sağlamak, siyasal çoğulculuk, katılımcılık ve insan hakları konularında toplumsal duyarlılığı artırmak,​

 

Hedefimiz

Etkin yurttaş katılımıyla bireysel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı demokratik bir siyasi kültürün oluşması.

Sen de katıl