ANA SAYFA
Politik ve Toplumsal Çalışmalar Derneği (POLİTUS)
20 Kasım 2009 tarihinde siyasal katılım, çoğulculuk ve gençlik alanlarında çalışmalar yapmak üzere kurulmuş dernek statüsünde
bir sivil toplum örgütüdür. 

Derneğimiz [Denge ve Denetleme Ağı] üyesidir.